Trang chủ - Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao huyện Ba Vì
mibet
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ NÂNG CAO TINH THẦN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH!
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ NÂNG CAO TINH THẦN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH!
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ - TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 863 007 - Fax: 0243 863 007 - Email: ttvhtttt_bavi@hanoi.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Bùi Trần Hà - Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao huyện, Trưởng Ban biên tập