Trang chủ - Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao huyện Ba Vì
mibet
CÁN BỘ CNVC TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CƠ QUAN " SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP" GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐƯA HUYỆN VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI.
CÁN BỘ CNVC TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG CƠ QUAN " SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP" GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐƯA HUYỆN VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI.
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO HUYỆN BA VÌ - TP. HÀ NỘI
Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 863 007 - Fax: 0243 863 007 - Email: ttvhtttt_bavi@hanoi.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Bùi Trần Hà - Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao huyện, Trưởng Ban biên tập